fbpx

用家分享

初初媽媽

30/11/2021

🎉寶賦基因測試 ✨幫助仔仔成長 – 第5篇】
初初媽媽成日都好苦惱😩,自己仔仔坐唔定郁嚟郁去,上堂係度游魂畫公仔。
.
所以佢試咗22PLUS 嘅✨寶賦基因測試(48項)✨🧬希望了解吓仔仔嘅特質,搵到方法去幫佢~
.
結果顯示仔仔嘅專注力真係比較低呀😭。仲有較衝動,情緒控制比較弱等。好彩寶賦基因測試有埋建議方案🤓,等初初媽媽可以改善教育嘅方法!
.
而語言同音樂天賦方面,仔仔都係非常卓越呀🤩,而事實上爸爸都有呢方面天份,果然DNA 係遺傳自父母👩‍❤️‍👨
.
報告入面每一項內容仲會有一啲建議俾家長參考㗎 ,做完測試有唔明,仲有專家同你免費諮詢😎
.
最重要係,一生人做一次呢個測試就OK,係幾值得做!✨
.
想了解更多,快啲上嚟👇 https://22plus.com/service_type/genetic-test/
.
.