fbpx

用家分享

angela.lo.3766

01/08/2020

以前嗰代嘅父母,養小朋友嘅方法係天生天養,好多小朋友到大個甚至成年後先可以發展自己嘅潛能,埋沒左好多天份,好可惜 ?!

呢個時代唔同左,好多父母都用盡全力發掘小朋友嘅潛能,催谷小朋友參加好多課外活動/學術課程。其實可以用一個既科學又簡單嘅方法揾到小朋友嘅天賦才能?‍♀‍?‍♂‍……

?22 Plus 寶賦基因測試
首家擁有NGS儀器的全港資私營化驗所。運用新一代DNA 檢測技術,以DNA 遺傳基因角度,了解個人行為,智力,代謝及健康四方面的發展。測試全面覆蓋,多達48種基因特質,從而發掘孩子本質,提供針對性方案,達致因材施教。

好多朋友仔都讚妹妹?頭腦轉數快?,又夠醒目。除左比佢學鋼琴之外,我都想發掘下佢其他潛能。個DNA測試聽起黎都好吸引….幫妹妹做一個 T10 test (10項)先 !!

?測試過程都好簡單
?整個過程在家進行就可以,安全快捷

1️⃣ 先叫小朋友飲啖水沖洗下口腔
2️⃣ 在口腔棒寫上小朋友個人資料及採樣日期
3️⃣ 用22PLUS 提供的棉花棒在小朋友臉頰內壁輕力打圈約60秒
4️⃣ 雙手避免觸踫棉纖,將棉棒套回管套上

備妥後將樣本寄回 22 Plus,等待21個工作天內完成詳盡報告,可以以電郵或郵寄方式收取。

究竟妹妹嘅語言天賦,閱讀能力,學習能力,邏輯思維,專注力,抗壓力,人際交往力係點嘅呢? 好想快啲知道呀……?