fbpx

用家分享

april.mamama

27/06/2020

過敏症喺香港十分普遍,當中包括濕疹丶鼻敏感丶眼敏感、哮喘或氣管敏感等,而致敏源除咗可以係食物之外,亦有可能係環境所致,例如塵蟎丶花粉丶動物等。我自己都有濕疹同鼻敏感 ,發作起上嚟真係好影響日常生活,自己都擔心小朋友會有過敏反應既遺傳,所以就帶亨亨到PANGENIA生命科技實驗室做22 Plus #全方位致敏源測試

選擇係呢度做測試嘅原因,係因為個test可以涵蓋多達106種不同致敏項目,比坊間一般的測試更為全面。佢哋採用IgE血液測試,會從食物型及環境(吸入及接觸)性致敏原兩方面入手,更容易找出終極敏感源頭。

只需抽少量血液,便能作出測試。而佢哋亦十分貼心,於等待期間會提供小食,等小朋友冇咁緊張。

坊間好多centre都要將樣本寄去lab先化驗,然後再等結果,所以等候時間會比較長。而PANGENIA 就有自己個lab,報告於5 -7個工作天左右就會寄到。

而報告內容亦十分詳盡,會列明每個項目的致敏程度 (極低?極高)。報吿中亦有很多有用的建議,例如當對某一項食物有敏感,應避免攝取的食物及成份,因為好多時呢啲食物往往被忽略的。例如對蛋白敏感者,除咗避免進食雞蛋外,連蛋糕丶布丁丶pizza呢啲食物都要食少D 。而報告亦有提出替代食品,例如對小麥敏感的話,就可以選擇用大米丶藜麥等製成的意大利麵。

最後檢測結果,亨亨沒有任何致敏項目,總算鬆一口氣,亦讓我買個安心。