fbpx

用家分享

c_ching0214

04/10/2020

Eunice 一出世時,我已經打算帶佢去做致敏原測試?
但遲遲都未搵到合適既測試範圍及合理價錢?
相對價錢比較低既PLAN會少好多種致敏原反應測試
而貴價既PLAN又唔見得會多好多種類測試反應
來來回回選擇開始多,跟本唔知點揀好?
所以慢慢就開始不了了之!!
.
直到最近Eunice又開始不時都多左敏感及濕疹情況出現?
之前既敏感幾日就會好,濕疹都只係一個星期內會停一停
見到咁既情況無好轉之餘仲不停反反覆覆♾真係令人心痛
所以我再一次去周圍搵邊到有最全面既致敏原測試做?
咁岩同事都帶左仔仔去做呢類型既測試
所以等到同事仔仔出報告?後我借左黎參考一下?
發現呢間22plus既測試範圍及價錢都唔錯??
佢有4️⃣0️⃣或1️⃣0️⃣6️⃣種各類致敏原的致敏程度
我當然要為Eunice揀得最全面啦~

採用全方位致敏原測試 #IGE,只需採集3ml血液?
再利用先進技術?就可檢測出多達106種致敏原反應?
致敏原分為2️⃣大類:「#食物致敏原」及「#吸入性致敏原」,而#22plus 既測試種類分別有【54種食物】及【52種吸入致敏原】食物致敏原包括有:
「蛋類?及奶類?」、「魚類?及海鮮類?」、「豆類及堅果類?」、「穀物類?及種子類?」、「蔬菜類?」、「肉類?」。
.
吸入性致敏原包括有:
「塵蟎類」、「植物類?及菌類」、「動物?及毛屑類」
其他:乳膠、交叉反應性碳水化合物決定因子

22plus有專業既團隊帶領住,抽血?過程位置攞得準確✅
事後針口無疼痛或其他不良反應,過程快!靚!正!??
5️⃣日內就出報告,可選?電郵、?郵寄或是親自取?
我就緊係揀送到屋企?啦,非常方便!!??
.
?報告詳細又易明,由0-6分了7個級數
0級數為✅正常反應,1-6⚠️為陽性反應
測試種類除左有我地一般常見既食物及物件外
仲有好多平時看似少接觸但生活上亦有機會接觸既種類
例如:馬?、羊毛?、蒲公英、橡樹?、青瓜?及蕃茄?等等呢D都係一D我地好容易忽略?既致敏原

當中仲有香港??大多數人都會對佢地有過敏反應既#塵蟎類
測驗範圍包括有:「家居塵埃」、「屋塵蟎」、「粉塵蟎」、「粗腳塵蟎」及「腐食酪蟎」
而我家Eunice對以上5️⃣種都有過敏反應,而且仲對牛奶?都有幾高?既級數☹️可能而家每日中午都會俾牛奶?佢飲,難怪佢既皮膚問題遲遲都唔好返 ?仲有值得一提既係報告當中除左測試結果外
仲會有埋❕如何避免致敏原既小貼士?
真係全面得黎又貼心!? 22plus既環境✅清潔又衛生,❎唔會有人睇病症,更唔怕會有✖️交叉感染啦!

而家開始跟住佢既小貼士?,希望對Eunice有大大既改善同幫助啦??