fbpx

用家分享

Cindy Mama

02/08/2021

✨致敏原測試✨過程係點?💰🤑 – 第2篇】
.
Cindy 生咗2個可愛白淨嘅女女,愛女心切,之前女女試過俾蚊針過敏腫到豬頭,擔心死佢…..佢一直好擔心女女有敏感嘅話會影響成長(生理及心理)
做完22PLUS 嘅✨全方位致敏原測試✨之後,知道咗囡囡對家居塵蟎、粉塵蟎、屋塵蟎等有中等程度敏感💥🏡🛏🛌報告入面仲有提供建議方法+ 生活小貼士㗎☝🏻仲有有免費致敏專家諮詢😎
.