fbpx

用家分享

Daphne Mama

02/08/2021

✨致敏原測試✨過程係點?💰🤑 – 第3篇】
Daphne 嘅女女小D 一直有鼻敏感問題 令佢好疑惑覺得係因為屋企塵蟎作怪,不過都係估估下,所以一直唔可以對症下策
.
佢一開始對22PLUS 嘅✨全方位致敏原測試✨有興趣,但佢同好多父母都驚見到自己仔女抽血,不過考慮完之後,都係想為小D 身體著想決定做測試!
最後報告出咗,小D 對屋塵蟎💥🏡🛏 嘅敏感水平只係「很低」,釋除咗佢一直嘅疑慮!佢換密咗屋企嘅個人用品同清潔多d 屋企☝🏻小D 嘅鼻敏感好咗好多啦💖
.
做完test 有唔明仲有免費致敏專家諮詢😎
.