fbpx

用家分享

貪靚媽媽

02/08/2021

✨致敏原測試✨過程係點?💰🤑 – 第4篇】
Elaine 一對仔女都已經分別9, 11 歲,同好多父母一樣都好擔心佢哋又敏感嘅問題,驚會令佢哋嘅成長之路辛苦咗……
做完22PLUS 嘅✨全方位致敏原測試✨之後,見到哥哥🦖嘅報告上,顯示對塵埃、屋塵蟎 🏡🛏、金黃色葡萄球菌腸毒素B、甚至係海鮮例如蟹同蝦都有敏感情況,搞到佢好驚妹妹都係一樣。最後睇到妹妹🦖嘅報告,發現原來就算親生嘅,但兩個嘅敏感情況都會唔同㗎! 妹妹同樣都對塵蟎、塵埃敏感,而且對貓狗嘅皮屑都敏感添🥺
.
報告上有相應嘅建議俾Elaine 希望佢一對仔女都可以健康成長啦💖
.
做完test 有唔明仲有免費致敏專家諮詢😎
.