fbpx

用家分享

Mandy MomDiary

27/06/2020

早前我就去左🔹22PLUS 快樂有因🔹為Eunice檢測致敏原,當時無意中見到佢地有呢個「寶賦基因測試」已經覺得好有趣
加上我呢個八掛媽都好想知道囡囡既基因係咪好似我咁醒目架嘛😜只需要簡單幾個步驟採集口腔樣本,就可以測出一生專屬嘅 #天賦 🧬採用新一代DNA檢測技術🔬,提高基因測試準確率高達99.9%
.
測試項目分別有4️⃣項、1️⃣0️⃣項、2️⃣8️⃣項及4️⃣8️⃣項
內容類別有🔹「行為」、🔸「智力」、🔹「代謝」及🔸「健康」而我就為 Eunice 揀左T10,基因特質包括:進取心、人際交往能力、#專注力、打壓力、#語言天賦#閱讀能力 📖、#學習能力 📝、#邏輯思維 ♟、牙齒🦷發育及、遺傳過敏性濕疹
.
呢個測試非常簡單易做,樣本採集盒會直接送到屋企🏡
盒內有一份表格及6️⃣枝口腔棒,填妥表格📝後另外每枝口腔棒上都需填上檢測者的姓名及姓別等個人資料;
🌟記住記住,樣本最多只可保存7️⃣日,過左期就無用架啦~只需要將每枝口腔棒放入口腔內壁打圈 30-60 秒左右即可✅,等 5-10 分鐘,等待棉花棒乾透,再小心地放回收集瓶內,之後寄返📨去佢地既化驗所🧪,等待 15-18 日左右就有報告📋啦!
.
Eunice 嘅專屬報告終於出左黎啦!
報告最讓我關注嘅係【專注力】及【遺傳過敏性濕疹】呢兩方面,因為報告顯示結果為【專注力】「較弱」、【遺傳過敏性濕疹】「較高」不過我個人認為唔需要過於緊張,睇返報告入面嘅📌針對方案有好多小貼士💡:例如如何引述孩子、時間安排及飲食等建議一樣都非常實用,而且仲幫到好大忙架!
.
而其他結果:學習能力為「卓越」、抗壓力為「勇士型」、智力「良好」及牙齒發育「正常」等結果我都好滿意!!所以唔想做虎爸🐯虎媽🐯最緊要因才施教,只要知道自己小朋友既基因🧬內既天賦係邊方面就會知道如何去改善及針對教學方法令自己既下一代舒舒服服咁打好基礎🏋🏼‍♀️
而再唔係好似以前咁,死記硬背錯左炒 10 次 50 次呢種行為真係會令小朋友非常抗拒;呢一刻早 D 知道小朋友嘅興趣🧩及天賦🤹🏻‍♂️係黃金時間俾佢地去接觸同培訓,令子女更上一層既好機會。