fbpx

用家分享

Michael Fung

14/07/2021

🏃🏻‍♂️了解多啲你嘅天生運動細胞+營養需求🧬DNA 話你知 – 第5篇】
Michael 作為體適能教練,擁有非常豐富運動經驗🏃🏽‍♂️🏃🏾‍♂️ ,佢覺得自己係爆發型運動員,玩講求爆炸性嘅運動都一直得心應手,做完 Wellness-PRO 運動效能及營養基因測試之後,報告都同佢所講嘅好一致,肌耐力及肌肉力量都比平常人好!雖然攝氧量較差,但係知道咗結果之後佢反而想挑戰下自己,訓練自己嘅弱項。