fbpx

用家分享

Raina

23/11/2021

🎉寶賦基因測試✨了解女兒天賦👶 – 第4篇】
讀緊K3嘅Raina佢媽媽好有興趣做22PLUS 嘅✨寶賦基因測試(48項)✨🧬了解Raina DNA到底與生俱來有咩天分~
.
Raina媽媽最關心就係健康特質方面💘,因為佢自己由細到大都係好容易肥,所以好驚個女會似佢🧐,結果測試結果📝指Raina嘅肥胖風險真係偏高,Raina媽媽知道咗之後就明白佢要好小心控制Raina佢嘅飲食啦!
.
而行為特質方面,Raina嘅人際關係同親和力都屬於「良好」,而事實上聽老師講Raina平時喺學校同其他小朋友相處都完全冇問題㗎!
.
報告入面每一項內容仲會有一啲建議俾家長參考㗎✨,做完測試有唔明,仲有專家同你免費諮詢㗎 👂
.
最重要係,一生人做一次呢個測試就OK,係幾值得做!
.
💖想了解更多,快啲上嚟 👇https://22plus.com/service_type/genetic-test/
.
.