fbpx

文章分享

【驚小朋友英文太差?你可能錯過培養「語言天賦」嘅黃金期】

11/10/2021

【驚小朋友英文太差?你可能錯過培養「語言天賦」嘅黃金期】(內文附4大訓練方法)

小朋友成長分好多個階段,戒奶、學行、叫爸爸媽媽等能力都係唔同時期獲取……

小朋友各方面都不突出,某程度上,家長可能同冇正確咁引導孩子嘅天賦有關。

想小朋友學兩文三語、甚至更多語言都更有效率,正係補習係唔夠㗎!

「語言天賦」黃金期內開始培養先係關鍵……

一個人嘅「語言發展」係有規律可循的,3 ~ 6歲正正係孩子語言發展嘅黃金期。
所以,喺呢段時間如果家長能夠正確咁去引導小朋友學習,咁對於一個智力正常嘅孩子嚟講,掌握多種語言就變得更加有效率,而且佢地仲能夠熟練咁運用添!

家長可以試下以下4大語言訓練方法呀,令小朋友學習唔同語言上都事半功倍!
1. 音樂訓練:俾小朋友喺黃金期聽多啲唔同類型音樂,因為音樂中有好多各種各樣嘅感情表達,對激發孩子嘅聽覺同想像力有一定嘅幫助㗎!

2. 玩多啲「動口遊戲」:好多益智遊戲嘅玩法都包含了講字母、數字等要求,亦有啲係有發出聲響嘅學習卡。通過玩遊戲嘅方式,可以誘導小朋友多聽多講,去開發自己嘅語言能力!

3. 多與孩子交流:同小朋友交流時,記得詞彙儘量豐富,眼睛同時要望住佢地,咁樣無形中會傳遞到一種信號俾佢地:爸爸媽媽同你講緊野呀,等佢地可以專心望返你!而且,模仿能力非常高,小朋友會留意到你嘅面部表情同口型變化,重複咁做可以加強佢地嘅記憶添!

4. 多啲俾小朋友與同齡人做朋友:除咗家長要多啲同小朋友溝通之外,都要俾佢地同自己同年齡嘅小朋友一齊玩呀!佢地不但可以學習到人與人嘅溝通同對答,仲通過唔同嘅關係中,認識唔同層面嘅交流,對於口語能力絕對有幫助呢!

要知道佢地先天有咩天份同優勢,再加以培養……咁定立佢地嘅未來目標就自然更清晰啦~
寶賦基因測試
(助你培養最適合仔女嘅興趣!
包括:專注力、抗壓力、語言天賦、音樂天賦等)

了解多啲:https://22plus.com/service_type/genetic-test/

#APangeniaCompany #22PLUS #快樂有因 #基因 #測試 #DNA #DNAYourLife #LoveYourself #HK #HongKong #香港 #健康 #小知識 #Health #Care #遺傳 #天賦 #習慣 #性格 #體質 #天分 #專注力 #興趣 #課外活動 #興趣班 #音樂 #語言 #數學 #記憶力 #抗壓力