fbpx

文章分享

塵蟎特別鍾意聚集喺地毯、棉被、傢俱空隙或者潮濕嘅地方,佢地以人類或動物脫落嘅皮屑、毛髮維生。

了解更多

成日聽到IgE 致感原測試同IgG 食物敏感測試….究竟有咩分別? 幾時做邊款先啱啊?

了解更多

天文學家迪米宏透過觀察怕醜草喺朝早有光照時張開葉片,喺黑夜冇光照時將葉片合上而發現:生物嘅體內,本身就存在一個自我調節嘅機制 ─ 生理時鐘概念( Circadian Rhythm)。

了解更多

過敏症喺香港十分普遍,當中包括濕疹丶鼻敏感丶眼敏感、哮喘或氣管敏感等,而致敏源除咗可以係食物之外,亦有可...

了解更多