fbpx

User Experience

峰峰森森 & Cobol 媽媽

30/06/2020

選擇做全職媽媽,就係為左令孖寶可以擁有快樂童年!每日學習去了解佢地既心底話同埋真正需要。有時覺得湊小朋友比較吃力既地方係要摸清小朋友性格同諗法,始終兩兄弟性格唔同,湊法都會唔同!

一年前我帶峰峰做過寶賦基因測試關於先天語言表達能力方面較弱,之後根據報告建議重點培訓,鼓勵佢多啲表達自己,同時自己再俾多d耐性聽佢講,每晚輪流講故事,每日檢討等等…真係覺得大家都有進步。

因為小朋友2歲後接觸既人同事都會多咗,自我價值觀會慢慢建立,我都想知點樣可以更融入佢地世界去教育佢地,所以趁森森Trouble 2,再帶佢地兩個做個更全面既基因測試。

結果除咗有講佢地多元智能發展方面, 都顯示出峰峰先天性格比較外向,而森森就內向少少,所以我就更肯定自己平時諗法。有時覺得峰峰嘅行為會受住環境而影響,原來係佢先天敏感心較強,需要更多安全感去應付環境的變化。
今次仲有資深心理學家郭迪舜博士講 解返整個報告之餘,仲解答左我好多做媽媽既疑難,搵到個明確方向去了解多d自己對仔,真心覺得搵到條出路。