fbpx

User Experience

hovivian19

27/09/2020

相信如果小朋友有濕疹或食物過敏,都會令不少媽咪感到懊惱,護士Vi媽都一樣呀?

當你以為係健康嘅食物,分分鐘有可能係引致慢性食物敏感嘅源頭啊❗蘋果、香蕉、提子、雞蛋呢啲都係小朋友通常比較鍾意嘅食物! 但原來呢啲食物隨時對小朋友嘅健康造成威脅!

慢性食物敏感引起嘅症狀有好多種,包括皮膚痕養、經常腹瀉、肌肉痛和偏頭痛,多數係進食後幾個鐘後或者幾日後先會出現,千祈唔好輕視。

大火是有濕疹底子,久唔久就會皮膚痕周身抓,有時並沒有明顯地起濕疹但就硬係不停抓四肢,尤其抓關節位,晚上特別痕癢訓唔到覺乙,有時仲會抓到損晒出血?呀陰公?
假如午餐晚餐?有蝦、牛之類,通常都會估係呢啲食物作怪,但如果無食蝦蟹牛而都周身痕呢?
與其估估下食左啲咩令大火身痕,不如乾乾脆做一個食物測試,從根本認識自己有冇「慢性食物敏感反應」,等我清清楚楚可以知道大火成個人的身體狀況,再調節膳食方案和生活習慣。

我地去到中心做檢查,職員好友善,又好有耐性講解俾我地知道測試程序,大火一啲都唔驚,抽血既時候只係喊左一下,但好快喊完。
抽血職員亦好快手迅速,大火的手仔血管好幼,她都能一針就見血,我最怕仔仔抽血有時拮極都揾唔到血管?

報告好快就出到,大概5個工作天,可選擇email、郵寄或親身取報告。我一睇份報告,清清楚楚知道那種食物對大火是高敏感,那種是低敏感,原來香蕉?同小麥對大火來說竟然係高敏感食物??
我仲經常給麵包?、蛋糕?、香蕉?作早餐及茶點添。咁點算好?
報告仲有飲食建議,教導如何避開有小麥和香蕉等食物,更有建議去替代小麥的食物例如藜麥、蕎麥和粟粉片等等,非常窩心??
但大火中左好多高敏感食物,咁點算好?唔通全部戒口戒晒佢咩?!報告入面有食物排除法的教導和建議,如何一步步測試或排除令身體出症狀的食物,再作長期管理,係一個好好的參考。