fbpx

User Experience

pinkpinkyoga

28/06/2020

過敏症喺香港越來越普遍! 濕疹, 鼻敏感,哮喘等都係敏感症狀。
我由中學開始就對蝦敏感,一接觸蝦或食左含有蝦嘅食物都會出風疹再加上氣管收縮!
而大仔兩歲嘅時候食花生醬多士之後又出到成身風疹。
為左避免就黎1歲大嘅妃妃,同樣因為敏感而出風疹而影響生活,我同爸爸就決定帶妃妃去22Plus抽血做個 ?Allergy-Pro 全方位致敏源106種測試 ?

22Plus 快樂有因係附屬PANGENIA新亞生命科技有限公司,所以22plus 辦公室內是跟實驗室同在同一個地方,感覺專業。 一上到去,負責嘅同事就帶我同妃妃去左一間又大又乾淨又開揚向海景嘅office meeting room !唔同診所的感覺!負責同事仲會提供小食俾小朋友,在場嘅小朋友同埋妃妃都好輕鬆,冇咁緊張!

之後負責嘅同事就為我地講解?Allergy-Pro 全方位致敏源106種測試 ?!
原來致敏源真係千其百怪唔止係食物咁少。普遍原來分左食物、環境及接觸為三大致敏源頭。當身體接觸到過敏物質,人體免疫系統便有機會失常,免疫細胞會針對該類致敏源製造出大量特定的免疫球蛋白(Specific IgE)。當肥大細胞遇到IgE及受到刺激時,便會釋放出引致發炎的物質如組織胺(Histamine),導致身體器官及組織急性發炎,引發過敏徵狀。
過敏影響不容忽視, ,過敏症患者可從?食物性 / ?吸入性 / ?接解性致敏源引發過敏反應,一般分為急性和慢性。若不加以控制,對身體會產生長遠負面影響!

今次測試的106種致敏源都是香港常見的致敏源!
步驟原來又快又簡單, 由專人抽3ml嘅血液就可以了! 負責抽血嘅護士好溫柔,而centre同事亦好細心!喺妃妃抽血時會一路唱歌扮鬼扮馬令妃妃分心, 所以妃妃好快就完成左抽血啦! –
實驗室收到樣本之後就會拎去化驗,5個工作天就有詳細報告email俾我同埋寄到黎屋企!

收到報告喇!
報告對每一項致敏源的結果作出分析!
結果顯示出妃妃對呢106程致敏源都冇敏感!
原來報告中都有講解如果真係有敏感, 會有避免或杜絕致敏源建議架! 十分詳細!
而做左呢個測試之後我就覺得好安心! 無論有冇敏感,都可以避左d致敏源!出外旅行或讀書都放心好多!